Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tốt nghiệp ngành Du Lịch- Đại học ngoại ngữ. Đã có kinh nghiệm dạy tiếng Anh 4 năm cho các học sinh cấp 2,3, ôn thi Đh và tiếng Anh giao tiếp.