Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

HSG 12 năm với điểm trugn bình Toán 9.0, Văn 8.2 và Anh Văn 9.6 cả năm 12. Có kinh nghiệm dạy gia sư 1-1, theo nhóm hơn 1 năm. Thiết kế kế hoạch học cho mỗi trình độ khác nhau.