Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Blacasa
x
Học viên
0 Lớp đã tạo
0 Người quan tâm
0 Thích đánh giá
0 Lượt gợi ý

THÔNG TIN GIA SƯ

Sv chương trình liên kết quốc tế học 100% bằng tiếng anh . giao tiếp tiếng anh tốt, dạy cách thuyết trình ,cách trình bày và cách giao tiếp , cách làm bài speaking để điểm cao