Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại em đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn - Khoa Sư phạm - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Em đã có kinh nghiệm gia sư nhóm nhỏ các bé tiểu học các khối lớp 1-2-3 phân môn Toán, Tiếng Việt và môn Ngữ văn khối THCS.