Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm 2 đại học Thương Mại. Đạt hsg nhiều năm, điểm đại học Toán: 8,8 Hóa:8,75 Lí 8,25. Đã có kinh nghiệm dạy gia sư ạ.