Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

*Kinh nghiệm gia sư:
- Đã dạy thêm cho học sinh lớp 5, lớp khối THCS và lớp 10, lớp 11.
- Đã từng dạy hè cho học sinh lớp 5 lên lớp 6 thi vào chuyên
- Dạy học sinh lớp học sinh 9 thi lên 10 với điểm số tất cả trên 8.
- Giúp các em củng cố kiến thức cũ và mở rộng kiến thứcmới.
- Đồng thời cho các em ôn luyện các đề thi giữa kỳ,cuối kỳ,cuối năm.
- Thành tích: Học sinh từ mức trung bình yếu lên khá, giỏi.Nhiều em đạt điểm
trung bình cuối năm trên 8.