Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tốt nghiệp Đại học , Thạc Sĩ Đại học Ngoại Thương Hà Nội.Yêu học sinh , thích dạy học , tâm lý . Có thể dạy môn Tiếng Anh , Toán = Tiếng Anh ( theo chương trình IGCSE ), ôn thi SAT... vì đã và đang dạy 1 số học sinh trường BIS , SIS , UNIS....