Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Gia sư online và offline Toán, Tiếng việt, Tiếng anh cho các học sinh Tiền tiều học.
Gia sư online và offline Toán, Tiếng việt, Tiếng anh cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
Gia sư online và offline Ngữ văn cho học sinh từ khối 6 đến khối 12
Thực tập Loại Giỏi
03/2021- 04/2021: THCS Nguyễn Du - Hoàn Kiếm (Chuyên môn Ngữ Văn)
03/2022 - nay: THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm (Chuyên môn Ngữ Văn)