Quy định sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT BLACASA.VN

Blacasa.vn là website trực thuộc Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam. Blacasa.vn được định hướng xây dựng trở thành website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, nơi các giáo viên và học viên kết nối với nhau.
Sứ mệnh mà Blacasa.vn hướng tới là trở thành một địa chỉ tin cậy mà những người có nhu cầu học tập nghĩ tới, là cầu nối giữa người dạy và người học.

I . Nguyên tắc chung

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn do Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam (Công ty) tổ chức hoạt động và vận hành. Thành viên sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Blacasa.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử do website Blacasa.vn cung cấp.
Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn.
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với các quy định của pháp luật.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động trao đổi, cung cấp dịch vụ qua Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tham gia giao dịch trên website.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn.

II. Quy định chung

Tên miền website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Blacasa.vn do Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam phát triển với tên miền: Blacasa.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn”).

Định nghĩa chung:

Đối tác: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn để đăng tải Hồ sơ giáo viên và tìm Học viên trên hệ thống Blacasa. Đối tác chủ yếu trên hệ thống Blacasa là các Giáo viên/ Gia sư.

Khách hàng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm và kết nối với các Giáo viên/ Gia sư trên hệ thống Blacasa. Khách hàng chủ yếu trên hệ thống Blacasa là Học viên.

Thành viên: bao gồm cả Đối tác và Khách hàng.

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp, sử dụng dịch vụ trên website. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cung cấp

Khi đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn, thành viên hiểu rằng:

 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn;
 • Thành viên có thể tham gia giao dịch theo đúng giá và chất lượng theo cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên Sàn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

III. Quy trình giao dịch

III.1. Quy trình dành cho người mua hàng/ sử dụng dịch vụ

Người mua hàng/ sử dụng dịch vụ trên hệ thống Blacasa là các Học viên. Hoc viên lên hệ thống để tìm Giáo viên/ Gia sư. Học viên sẽ đăng lên hệ thống một Yêu cầu học bao gồm các thông tin cơ bản như là: thời gian, địa điểm, môn học, giá tiền. Học viên có thể gửi lời mời các Giáo viên/ Gia sư dạy mình hoặc chờ đợi các Giáo viên/ Gia sư gửi Đề nghị dạy khi đọc thông tin về Yêu cầu học do Học viên đăng tải lên trên hệ thống Blacasa.

Quy trình thao tác trên hệ thống dành cho Học viên như sau:

Bước 1: Học viên chuẩn bị thông tin về Yêu cầu hoc muốn đăng tải

Học viên chuẩn bị các thông tin về Yêu cầu học muốn đăng tải trên hệ thống Blacasa.vn. Các thông tin về Yêu cầu học bao gồm nội dung học, thời khóa biểu, giá khóa học, yêu cầu giảng viên….

Bước 2: Tạo Yêu cầu học và quản lý thông tin

Học viên tạo tài khoản và đăng nhập trên Blacasa.vn;

Hình 1. Màn hình đăng nhập trên Blacasa

Chọn môn học và bấm vào “ Đăng yêu cầu tìm giáo viên” hoặc chọn biểu tượng dấu cộng và chọn “Đăng yêu cầu tìm giáo viên”;

Hình 2. Cách đăng yêu cầu tìm giáo viên

Nhập nội dung cơ bản về Yêu cầu học tại trang giao diện nhập thông tin;

Hình 3. Giao diện đăng tải Yêu cầu học

Chọn “Đăng yêu cầu”, để đăng tải Yêu cầu học lên website Blacasa.vn;

Học viên có thể quản lý thông tin đăng tải của mình trong tài khoản đã đăng ký

Các nội dung Học viên đăng tải sẽ được website Blacasa.vn kiểm duyệt trước khi cho hiển thị. Ban quản trị sẽ loại bỏ nội dung vi phạm quy chế đăng tin.

III.2. Quy trình giao dịch dành cho Đối tác

Đối tác trên hệ thống Blacasa là các Giáo viên/ Gia sư. Giáo viên/ Gia sư tạo ra Hồ sơ giáo viên của mình trên hệ thống để các Học viên có thể tìm hiểu và nếu phù hợp, có thể mời Giáo viên/ Gia sư dạy Yêu cầu học do mình tạo ra. Ngoài ra, Giáo viên/ Gia sư có thể gửi Đề nghị dạy tới Học viên nếu thấy Yêu cầu học do Học viên đăng lên phù hợp với bản thân mình.

Quy trình thao tác trên hệ thống dành cho Giáo viên / Gia sư như sau:

Bước 1: Tìm kiếm Yêu cầu học phù hợp

Để tìm kiếm Yêu cầu học, Giáo viên / Gia sư đăng nhập địa chỉ Blacasa.vn và sử dụng thanh tìm kiếm trên website. Giáo viên / Gia sư cũng có thể bấm vào nút “Xem các yêu cầu” để xem các Yêu cầu học đang có trên hệ thống.

Hình 4. Ô tìm kiếm Yêu cầu học

Bước 2: Chọn Yêu cầu học mà bạn quan tâm

Khi nhấp chuột vào hình ảnh, tên Yêu cầu học, Giáo viên/ Gia sư sẽ được dẫn về trang giới thiệu chi tiết về Yêu cầu học. Tại đây, Giáo viên/ Gia sư có thể xem thông tin yêu cầu về bài giảng, thời gian, học phí, giảng viên…. Nếu Giáo viên/ Gia sư muốn trở thành giáo viên của Yêu cầu học này thì chuyển sang bước tiếp theo.

Hình 5. Giao diện kết quả tìm kiếm và thông tin chi tiết Yêu cầu học

Bước 3: Đăng ký dạy

Nếu Giáo viên/ Gia sư quan tâm và muốn đăng ký dạy, Giáo viên/ Gia sư nhấp chuột vào nút Đăng ký dạy.

Hình 6. Nút “ Đăng kí dạy” trên website

Sau khi chọn đối tượng, nếu Giáo viên/ Gia sư chưa đăng ký tài khoản trên Blacasa.vn thì hệ thống sẽ yêu cầu đăng ký. Giáo viên/ Gia sư có thể điền thông tin đăng ký hoặc đăng nhập bằng thông tin Facebook/Google. (Nếu bạn đã đăng ký thì bỏ qua bước này và bạn chỉ việc đăng nhập vào tài khoản đã có).

Bước 4: Chờ đợi Đăng ký dạy được chấp nhận và trao đổi thông tin với Học viên

Nếu Học viên chấp nhận Đăng ký dạy của Giáo viên/ Gia sư, các thông tin liên lạc của Học viên sẽ được cung cấp cho Giáo viên/ Gia sư và ngược lại. Hai bên có thể kết nối với nhau thông qua các kênh liên lạc khác hoặc sử dụng trình tin nhắn sẵn có của Blacasa để liên hệ.

Hình 7. Học viên và Giáo viên/ Gia sư liên hệ trên hệ thống

Bước 5: Dạy học, nhận học phí và trả phí kết nối

Sau khi Học viên và Giáo viên/ Gia sư đã có thông tin liên hệ của nhau, hai bên sẽ chủ động kết nối để tiến hành học. Giáo viên/ Gia sư sẽ trực tiếp nhận phí dạy từ Học viên hoặc đề nghị Blacasa đứng ra nhận phí kết nối trong trường hợp lớp học được tiến hành online.

Giáo viên/ Gia sư sau đó sẽ trả chi phí kết nối cho Blacasa.

III.3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Blacasa.vn là hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, vì vậy việc giao nhận vận chuyển hoàn toàn thực hiện trên môi trường trực tuyến. Sau khi Khách hàng tìm kiếm và lựa chọn giáo viên thành công, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ tiến hành xác nhận và gửi thông tin xác nhận qua email học viên đã đăng ký hoặc qua tin nhắn SMS. Email/ SMS được Blacasa gửi đến Khách hàng sẽ bao gồm thông tin kết nối với giáo viên đăng ký.

III.4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Giáo viên/ Gia sư sau khi đã đăng ký dạy một Yêu cầu học của học viên, nếu không muốn tiếp tục dạy có thể hủy Đăng ký dạy bằng cách bấm nút Hủy bỏ trên hệ thống. Một cách tương tự, Học viên đăng Yêu cầu học sau khi đã chấp nhận một Giáo viên/ Gia sư cũng có thể hủy chấp nhận để tìm một giáo viên khác thích hợp hơn.

Hình 8. Nút “ Hủy bỏ” của Giáo viên/ Gia sư trên website

Hình 9. Nút “ Hủy bỏ” của Học viên trên website

III.5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chịu trách nhiệm theo các điều khoản trong hợp đồng hợp tác, thực hiện việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho Đối tác tham gia trên Blacasa.vn.

Việc hoàn lại học phí (nếu có) được thực hiện giữa Học viên và Giáo viên/ Gia sư, Blacasa không tham gia vào quá trình này.

Trong trường hợp Giáo viên/ Gia sư hủy dạy một Đăng ký dạy đã được chấp nhận, Blacasa sẽ không hoàn lại phí kết nối cho Giáo viên/ Gia sư. Nếu Học viên là người chủ động hủy Yêu cầu học, Giáo viên/ Gia sư có thể yêu cầu trả lại phí kết nối. Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua blacasavn@gmail.com hoặc qua số điện thoại đường dây nóng 1900 63 63 42 . Khách hàng phải chịu những chi phí phát sinh cho việc hoàn trả này nếu có.

III.6. Quy trình bảo trì, bảo hành

Hệ thống Blacasa.vn cung cấp dịch vụ kết nối, vì vậy không phát sinh nhu cầu bảo trì, bảo hành đối với dịch vụ mà Blacasa cung cấp.

III.7. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh khiếu nại tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng/Đối tác gửi phản ánh về địa chỉ email blacasavn@gmail.com hoặc số điện thoại 1900 63 63 42

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ tiếp nhận các phản ánh/khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của phản ánh thì bên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ có những phản hồi/giải đáp hoặc giải quyết vấn đề thắc mắc của Khách hàng/ Đối tác.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn thì Ban quản trị sẽ yêu cầu người phản ánh đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

 • Công ty: Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 10, ngách 192/30 đường Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
 • Email liên hệ: blacasavn@gmail.com
 • Hỗ trợ qua đường dây nóng: 1900 63 63 42

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng/ Đối tác. Vì vậy, đề nghị Đối tác cung cấp thông tin rõ ràng đầy đủ về dịch vụ khiếu nại của mình tránh gây nhầm lẫn. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các bên bao gồm Đối tác/ Khách hàng sẽ phải có trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề đang mâu thuẫn.

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Đối tác và Khách hàng nếu được Đối tác/Khách hàng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Đối tác, Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối tác, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài của Đối tác đó trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn đồng thời yêu cầu Đối tác bồi hoàn thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh giữa 2 bên là Khách hàng và Đối tác, thì một trong 2 bên Khách hàng và Đối tác sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Khách hàng.

IV. Quy trình thanh toán

IV.1. Thanh toán giữa Khách hàng và Đối tác

Thanh toán giữa Khách hàng và Đối tác là việc Học viên thanh toán học phí cho Giáo viên/ Gia sư. Việc thanh toán này hoàn toàn không liên quan đến dịch vụ kết nối mà Blacasa cung cấp. Hai bên (Khách hàng & Đối tác) tùy ý lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu cảu các bên.

Trong trường hợp Khách hàng (Học viên) và Đối tác (Giáo viên/ Gia sư) tiến hành học trực tuyến và yêu cầu Blacasa đứng ra thu học phí, Blacasa sẽ hỗ trợ yêu cầu. Phí hỗ trợ nếu có sẽ được xác định tùy tình hình thực tế và thỏa thuận tại thời điểm đó giữa Blacasa.vn và Đối tác.

IV.2. Thanh toán giữa Đối tác và Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Sau mỗi kết nối thành công, Đối tác sẽ phải trả cho Blacasa chi phí kết nối tương ứng được thỏa thuận trước. Để trả chi phí này, Đối tác có thể sử dụng một trong các phương thức thanh toán được Blacasa.vn hỗ trợ như sau:

Phương thức 1: Thanh toán qua thẻ

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hỗ trợ Đối tác thanh toán bằng các loại thẻ (một khoản phí xử lý giao dịch sẽ được thu trên mỗi giao dịch thanh toán qua thẻ). Các loại thẻ Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chấp nhận thanh toán: Thẻ tín dụng Visa, Thẻ tín dụng Master, Thẻ nội địa. Khi có thêm hình thức thanh toán mới hoặc có thay đổi về hỗ trợ hệ thống thanh toán Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ tiến hành thông báo tới Đối tác.

Phương thức 2: Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có tài khoản tại các ngân hàng lớn của Việt Nam như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Techcombank và nhận chuyển khoản qua ngân hàng. Tùy theo dịch vụ ngân hàng, ngay khi có thông tin xác nhận tiền có, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ xác nhận thanh toán thành công với Đối tác.

Phương thức 3: Thanh toán COD

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ thông qua dịch vụ thu tiền tận nhà để thu tiền bởi Đối tác trong trường hợp Đối tác không sử dụng thanh toán online. Chi phí phát sinh do thu tiền tận nhà sẽ do Đối tác chịu.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về sản phẩm dịch vụ cũng như thông tin thành viên để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, số điện thoại, email) khi đăng ký để tham gia sử dụng dịch vụ trên hệ thống. Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác. Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của học viên qua internet hoặc email.

Ngay sau khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website, mọi thông tin như email, số điện thoại sẽ được truyền về máy chủ với hình thức mã hóa. Các thông tin trên cũng được truyền về email chủ để nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với Khách hàng xác nhận đơn hàng và hướng dẫn cách thức thanh toán. Quy trình mua hàng và thanh toán được Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn thiết kế theo quy trình khép kín vì vậy thông tin của Khách hàng sẽ được an toàn.

Khi giao dịch thành công thành viên nên thoát khỏi chế độ đăng nhập để đảm bảo an toàn. Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail. Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn không chịu trách nhiệm về những mất mát thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet hoặc e-mail.

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch đều được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân thành viên

VI.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn tuân thủ theo theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email. Ngoài ra tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên) là các thông tin mà Blacasa.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Blacasa.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

VI.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt; Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Blacasa.vn;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

VI.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Blacasa.vn.

VI.4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân thành viên

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân thành viên bao gồm:

 • Blacasa.vn và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người sử dụng;
 • Công ty đối tác của Blacasa.vn ở Việt Nam hoặc nước ngoài nhằm cung cấp dịch vụ cho người sử dụng;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng. Xem thêm mục “Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên” để biết thêm chi tiết.

VI.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty: Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 10, ngách 192/30 đường Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
 • Email liên hệ: blacasavn@gmail.com
 • Hỗ trợ qua đường dây nóng: 1900 63 63 42

VI.6. Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Website cung cấp trình soạn thảo và nhập liệu để thành viên dễ dàng chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình.
 • Nếu thành viên muốn sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân trên trang web, thành viên cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại blacasavn@gmail.com.
 • Nếu thành viên cho rằng Blacasa.vn chưa tôn trọng chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email blacasavn@gmail.com, chúng tôi sẽ làm rõ và nỗ lực khắc phục các vấn đề xảy ra nếu có.

VI.7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn được Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/giao dịch là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VI.8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Ban quản lý Blacasa.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đăng ký. Ban quản lý Blacasa.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có quyền gởi email khiếu nại đến blacasavn@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng thành viên thống nhất phương án giải quyết.

VII. Quản lý thông tin xấu

VII.1. Quy định thành viên đăng tin

Hiện nay, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chỉ cho phép đăng tải thông tin về Hồ sơ giáo viên và về Nhu cầu học của học viên với mục đích kết nối Dạy & Học. Tin mua bán các sản phẩm vật lý hoặc bất kỳ loại tin tức nào khác các loại thông tin nêu trên đều không được phép đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

VII.2. Danh sách các hàng hóa dịch vụ bị cấm & Các hành vi bị cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Các hàng hóa, dịch vụ bị cấm trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cấm đăng tải, mua bán, giao dịch tất cả các sản phẩm dịch vụ bị cấm và bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Danh mục các mặt hàng bị cấm trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn bao gồm nhưng không giới hạn các mặt hàng sau:

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
 • Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trênwebsite của mình số, ngày cấp và nơi cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ hàng hóa đó.
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng
 • Các chất ma túy
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
 • Các loại pháo
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử)
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặcchưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quyđịnh tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ vàkiểm dịch thực vật
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật,động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thácvà sử dụng
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượngchất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
 • Giống cây trồng không có trong danh mục đượcphép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gâyhại đến sản xuất và sức khỏe con người, môitrường, hệ sinh thái
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục đượcphép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất vàchế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thựcphẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chứcnăng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thànhphẩm khác nhập lậu
 • Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bánphụ nữ, trẻ em
 • Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức
 • Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
 • Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời
 • Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằmmục đích kiếm lời
 • Các hàng hóa, dịch vụ bị cấm và hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Các hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn:

Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố;

Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;

Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

VII.3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website & Biện pháp xử lý đăng tin vi phạm

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website

 • Sau khi khách hàng đăng bán sản phẩm, sản phẩm sẽ được gởi đến BQT Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn. Những thông tin sản phẩm này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.
 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán của khách hàng nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

Biện pháp xử lý đăng tin vi phạm

 • Khi ban quản trị phát hiện ra thành viên vi phạm 1 trong các điều trên, bài đăng sản phẩm sẽ không được duyệt và chúng tối sé gửi mail nhắc nhở thành viên.
 • Thành viên còn cố tình đăng bài, ban quản trị sẽ tự động xóa tài khoản mà không cần thông báo trước.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia khóa học được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn qua địa chỉ email: blacasavn@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của BQL Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

IX.1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành việc đăng ký thực hiện các hướng dẫn, điều kiện mà Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc các thông tin bị cấm, các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Ban quản trị website có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, thành viên là học viên, giảng viên, đối tác.

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

IX.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn tuân thủ theo các quy định tại Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 47/2014/TT-BCT. Cụ thể như sau:

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước và công bố các thông tin đã đăng ký trên website Blacasa.vn
 • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định cơ quan quản lý nhà nước
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ bao gồm: 1. Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; 2. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; và 3. Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn còn có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp trên sàn. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ thành viên và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ có giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ có phương án giải quyết, đền bù cho thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn ra thị trường trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

X.1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

a. Quyền của đối tác trên website Blacasa.vn

Đối tác được đăng ký tên đăng nhập và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc quản lý các Hồ sơ giáo viên tại Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn thông qua website Blacasa.vn, quản lý học viên (đối với giảng viên) của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Đối tác sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý khóa học và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Đối tác có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

b. Nghĩa vụ của đối tác trên website Blacasa.vn

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối tác còn có nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm sau:

Đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Đối tác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Đối tác cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn là chính xác.

Đối tác có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan và hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong việc giải quyết tranh chấp/phản ánh có liên quan phát sinh trên Sàn.

Đối tác cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Đối tác cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong Quy định này.

Đối tác chịu trách nhiệm về các nội dụng liên quan đển bài giảng (Quyền tác giả, bản quyền nội dung …).

Đối tác không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

X.2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website Blacasa.vn

a. Quyền của Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Khách hàng được đăng ký tên đăng nhập và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc tham gia khóa học, tạo nhóm học, quản lý nhóm học, quản lý thành viên lớp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Khách hàng sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc học và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

Khách hàng được quyền bình luận đúng sự thật về khóa học, dịch vụ của đối tác, giảng viên tham gia giảng dạy trên Blacasa.vn.

b. Nghĩa vụ của Khách hàng Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn là chính xác.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan và hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong việc giải quyết tranh chấp/phản ánh có liên quan phát sinh trên Sàn.

Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn trong Quy định này.

Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Blacasa.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Blacasa.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày quyết định về việc sửa đổi quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn đồng nghĩa việc đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Blacasa.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

 • Công ty: Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 10, ngách 192/30 đường Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
 • Email liên hệ: blacasavn@gmail.com
 • Hỗ trợ qua đường dây nóng: 1900 63 63 42