Quy định sử dụng BPoint

I- MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN

1. Điểm BPoint là gì?

Điểm BPoint là đơn vị tích lũy được sử dụng trên hệ thống Blacasa. 1 BPoint có giá trị quy đổi bằng 1,000VND và có được do người dùng nạp tiền, chuyển nhượng giữa các tài khoản hoặc do Blacasa tặng thông qua các chương trình khuyến mãi. Trên hệ thống Blacasa, điểm BPoint được sử dụng để Gửi đề nghị dạy, Trả phí kết nối và Trả học phí. Điểm BPoint do người dùng nạp vào có thể được rút ra tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài hệ thống Blacasa, điểm BPoint không có bất kỳ giá trị sử dụng nào. 

2. Thời hạn hiệu lực của điểm BPoint

Tài khoản BPoint của người dùng gắn liền với tài khoản người dùng. Tài khoản này sẽ không hết hiệu lực nếu tài khoản người dùng trên hệ thống vẫn còn hiệu lực. Mọi thay đổi về chính sách liên quan đến hiệu lực của tài khoản sẽ được Blacasa thông báo cho các thành viên trên hệ thống

3. Các hình thức ghi có có tài khoản BPoint của người dùng

Có 3 hình thức ghi có cho tài khoản BPoint của người dùng:

  • Người dùng nạp tiền vào tài khoản BPoint
  • Người dùng được chuyển BPoint từ một tài khoản khác trên hệ thống
  • Người dùng nhận được BPoint khi tham gia các chương trình khuyến mãi của Blacasa

4. Điểm BPoint có được làm tròn không?

Điểm BPoint được làm tròn tới hàng đơn vị: Ví dụ từ 1.5 điểm trở lên làm tròn lên thành 2 điểm và 1.5 điểm trở xuống làm tròn xuống thành 1 điểm.

5. Điểm BPoint có bị mất khi tôi bị mất tài khoản người dùng

Điểm BPoint gắn liền với tài khoản người dùng. Do đó khi tài khoản người dùng bị mất thì điểm BPoint cũng sẽ bị mất. Người dùng có thể liên hệ với Blacasa và cung cấp các bằng chứng để lấy lại tài khoản Blacasa trong trường hợp bị mất.

6. Điều kiện sử dụng điểm là gì?

Điểm BPoint có thể được sử dụng ngay sau khi tài khoản BPoint được ghi có cho các giao dịch nội bộ trên hệ thống Blacasa. Đối với giao dịch rút tiền xem quy định cụ thể ở mục bên dưới.

7. Khi nào thì tài khoản BPoint bị khoanh giữ và không thể sử dụng để thực hiện giao dịch

Khi tài khoản của người dùng bị âm thì không thể Đăng ký dạy hoặc thực hiện các tác vụ khác nữa. Nếu tài khoản BPoint bị âm nhiều hơn 200 BPoint thì hệ thống sẽ tự động gửi các thông báo để nhắc nhở người dùng nạp BPoint vào hệ thống.

II. CÁCH NẠP BPOINT

Nạp Bpoint rất đơn giản, bạn có thể sử dụng Internet Banking hoặc chuyển khoản. Các bước nạp Bpoint.
  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản và vào trang Quản lý BPoint của bạn từ menu trên cùng bên phải 
  • Bước 2: Ấn vào button "Nạp Bpoint"
  • Bước 3: Chọn số Bpoint bạn muốn nạp
  • Bước 4: Chọn hình tthức thanh toán và làm theo hướng dẫn

Lưu ý: nếu bạn chọn thanh toán online, bạn sẽ được chuyển hướng tới ngân hàng của bạn. Ngay sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động tăng số Bpoint tương ứng cho bạn.

III- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC NẠP ĐIỂM BPOINT VÀO TÀI KHOẢN

1. Các quy định chung

STT HẠNG MỤC QUY ĐỊNH GHI CHÚ
1 Tài khoản có thể nạp BPoint Tài khoản có thể nạp BPoint  
2 Đối tượng nạp BPoint Các thành viên trên hệ thống Blacasa được quyền nạp BPoint vào tài khoản của mình.  
3 Các hình thức nạp tiền Nạp thẻ cào điện thoại
Nạp qua thẻ ATM và ngân hàng nội địa
Tùy các hình thức nạp khác nhau mà mức phí quy đổi mà mức phí nạp là khác nhau.
4 Đồng tiền chấp nhận Chấp nhận duy nhất tiền Việt Nam Đồng  
5 Thời gian ghi có/ xử lý Ngay khi tài khoản Blacasa được ghi có, người dùng sẽ được ghi có BPoint vào tài khoản  
6 Quy định về số tiền nạp tối thiểu, tối đa Tối thiểu: 20,000 VND/ lần nạp Tối đa: Không hạn chế Tùy từng thời điểm mà Blacasa hỗ trợ chi phí nạp tiền hoặc không hỗ trợ.
7 Nếu nạp nhầm vào một tài khoản BPoint có lấy lại được không? Hệ thống sẽ hỗ trợ lấy lại trong trường hợp điểm BPoint chưa được dùng ở thời điểm nhận khiếu nại và người sử dụng cung cấp đủ các bằng chứng cần thiết.  
8 Xử lý kiến nghị/ claim Có, liên hệ đường dây nóng Tel: 1900 63 63 42
Email: blacasavn@gmail.com
9 Thông báo nạp tiền thành công Chủ tài khoản được ghi có sẽ nhận được thông báo ngay khi tài khoản BPoint được ghi có Thông báo bằng emai, SMS và notification.

2. Quy định về Phí nạp tiền theo từng hình thức và tỷ lệ chuyển đổi

STT HÌNH THỨC NẠP LOẠI THẺ PHÍ NẠP (VND) TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI (BP/VND) GHI CHÚ
1 Thẻ cào điện thoại Mobiphone, Vinaphone, Viettel N/a 1,000 VND ~ 0.8 BP 20% do nhà mạng và Ngân Lượng thu
2 Nạp qua thẻ ATM và ngân hàng nội địa   1,760 VND + 1.1% 1,000 VND ~ 1 BP  

Áp dụng cho trường hợp hiện tại của Blacasa, đang sử dụng kênh thanh toán của Ngân Lượng.

III- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN ĐIỂM GIỮA CÁC TÀI KHOẢN BP

STT HẠNG MỤC QUY ĐỊNH GHI CHÚ
1 Tài khoản có thể chuyển BPoint Tất cả các tài khoản Bpoint đều có thể chuyển điểm cho các tài khoản khác trên hệ thống.  
2 Phí chuyển BPoint giữa các tài khoản Không mất phí  
3 Thời gian ghi có/ xử lý Ngay sau khi người dùng thao tác thành công trên hệ thống  
4 Quy định về số điểm chuyển tối thiểu, tối đa

Tối thiểu: 5,000 VND/ lần chuyển

Tối đa: 3,000,000 VND/ ngày.

 
5 Quy định về số dư tối thiểu sau khi chuyển Tối thiểu 0 BPoint  
6 Hỗ trợ khi chuyển nhầm Bpoint sang một tài khoản khác Hệ thống sẽ hỗ trợ lấy lại trong trường hợp điểm Bpoint chưa được dùng ở thời điểm nhận khiếu nại.  
7 Xử lý kiến nghị/ claim Có, liên hệ đường dây nóng Tel: 1900 63 63 42 
8 Nhận thông báo giao dịch Chủ tài khoản chuyển và tài khoản nhận sẽ nhận được thông báo của hệ thống khi giao dịch thành công. Thông báo bằng emai, SMS và notification.

IV- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC RÚT ĐIỂM TỪ TÀI KHOẢN BP

1. Các quy định chung

STT HẠNG MỤC QUY ĐỊNH GHI CHÚ
1 Tài khoản có thể rút BPoint Tất cả các tài khoản trên hệ thống.  
2 BPoint có thể rút Người dùng có thể rút Bpoint do người dùng nạp vào hệ thống. BPoint được hệ thống tặng chỉ có thể sử dụng trên hệ thống và không thể rút.
3 Cách rút tiền Rút về một tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng.  
4 Đồng tiền rút Chỉ rút được tiền VND  
5 Thời gian xử lý Thời gian xử lý là tối đa của Blacasa là 24 giờ kể từ khi lệnh rút tiền được thực hiện thành công trên hệ thống. Trong vòng 24 giờ kể từ khi người dùng thực hiện thành công lệnh rút tiền trên hệ thống, Blacasa sẽ kiểm tra tính hợp lệ, sau đó sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng. Thời gian chờ ghi có của khách hàng kể từ thời điểm tiền được chuyển đi từ tài khoản ngân hàng của Blacasa phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng.
6 Quy định về số tiền rút tối thiểu, tối đa. Tối thiểu: 50,000 VND/ lần rút
Tối đa: 3,000,000 VND/ ngày
 
7 Số dư tài khoản tối thiểu khi rút 0 BPoint  
8 Xử lý kiến nghị/ claim Có, liên hệ đường dây nóng Tel: 1900 63 63 42 
Email: blacasavn@gmail.com
9 Thông báo rút tiền thành công Ngay khi tiền được chuyển đi khỏi tài khoản Blacasa, hệ thống sẽ gửi thông báo cho người dùng Thông báo bằng emai, SMS và notification.

2. Quy định về phí rút tiền và tỷ lệ chuyển đổi

STT HẠNG MỤC THÔNG TIN GHI CHÚ
1 Phí rút tiền Blacasa không thu phí rút tiền của khách hàng. Phí chuyển tiền giữa các ngân hàng do khách hàng chịu.  
2 Tỷ lệ chuyển đổ 1,000 VND ~ 1 BPoint