Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là Nguyễn Thị Thu Hằng.
Hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Mình đã từng thi học sinh giỏi Tiếng Anh đạt giải Nhì.
Mình có nhiều kinh nghiệm gia sư và kinh nghiệm dạy cho trẻ em.