Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã có kinh nghiệm trong việc dạy học các lớp toán tiếng việt tiểu học, các lớp văn trung học cơ sở. Hiện tại đang làm gia sư cho một vài bé tiểu học.