Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Có kinh nghiệm giảng dạy Toán, Tiếng Việt, Tin học cho học sinh tiểu học