Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm nhất ngành sư phạm Toán KHTN của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Thành tích cấp 3: Đội tuyển trỉnh môn toán.
Điểm thi đại học: 27
Có kinh nghiệm 3 năm đi làm trợ giảng, đi gia sư cho các lớp cấp 2 và cấp 3.
Hiện tại đang kèm 2 bạn lớp 11 lên 12.