Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình hiện đang là sinh viên năm 2 Khoa Sư phạm, chuyên ngành Sư Phạm Toán và KHTN, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình đã có kinh nghiệm gia sư môn toán lớp 6, 8, 9.