Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Nhận dạy toán-hóa 6-12.
Điểm thi tuyển sinh 10: Toán 10, Anh 10.
Điểm thi đại học: toán 8.8, hóa 7.75.
Kinh nghiệm gia sư online: 3 tháng (học sinh trường chuyên, liên hệ để xem feedback).