Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Từng sinh sống, học tập, làm việc cho các tập đoàn lớn tại New Zealand và Úc hơn 12 năm. Khi về Vietnam cũng làm việc trong môi trường quốc tế, cũng như phụ trách đào tạo bằng Tiếng Anh