Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Blacasa
x
Học viên
0 Lớp đã tạo
0 Người quan tâm
0 Thích đánh giá
0 Lượt gợi ý

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành POHE - Quản trị kinh doanh thương mại (học 50% bằng tiếng Anh)
Có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh 7,8,10 và Toán 6,10