Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là Ngọc Nhi, sinh viên ngành Kế toán kiểm toán toán trường Đại học Ngoại thương. Em đã có 3 năm dạy gia sư và tính tình vui vẻ, tận tâm, kiên nhẫn.