Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm 4 khoa CN Hóa, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Hiện đang dạy gia sư môn Hóa lớp 9. Ở nhà cũng dạy các em cấp 1, cấp 2 học bài thường xuyên. Học sinh giỏi 12 năm