Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Blacasa
x
Học viên
0 Lớp đã tạo
0 Người quan tâm
0 Thích đánh giá
0 Lượt gợi ý

THÔNG TIN GIA SƯ

-TÊN :LÊ THỊ VÂN ANH
-NĂM SINH: 07/01/1996
-SỐ ĐT: 0934.943.090
-TỐT NGHIỆP : ĐH Kinh Tế Huế- Khoa Du Lịch
-CHUYÊN NGÀNH: Quản Trị Dịch Vụ
-PHÂN NGÀNH: Du lịch Quốc Tế
-THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :
+Cấp 1 và 2: Học sinh chuyên Anh- Giải 3 Thành Phố
+Cấp 3: Học sinh chuyên Anh- Lớp song ngữ Anh Pháp
+Đại Học: Du Lịch Quốc Tế - Ngôn Ngữ Anh
-Kinh Nghiệm dạy Kèm:
+Dạy Kèm Tại trung Tâm TTM school (2 Năm, trung tâm dành cho người Khuyết tật) (2016-2017)
+Hổ trợ dạy kèm cho Học viên di trú Mỹ của Công ty Thẻ Xanh 2017-2018
+Dạy kèm cho Trung tâm 3,5 năm
Ưu điểm :
+Tự tin về kiến thức truyền đạt và kỉ năng sư phạm của mình
+Ít học lí thuyết mà vận dụng cách truyền đạt để hổ trợ cho các học viên có kết quả tốt nhất
(*) Đăng kí làm Gs Tiếng Anh (Mọi cấp bậc , chú trọng đến Cấp 2 , Cấp 3, Giao tiếp …)