Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

- Cựu học sinh THPT Chuyên Ngoại Ngữ (chuyên Anh)
- IELTS 7.5
- Điểm thi đại học 2020 dự tính 9,4 Toán, 9,4 Anh