Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

1. Về bản thân
Mình là sinh viên năm 2
- Chuyên ngành : Ngôn ngữ Anh
- Trường Đại học Hà Nội

Mình có kinh nghiệm dạy
- Tiếng Anh 6: giúp bé lớp 6 cải thiện khó khăn không vững ngữ pháp, mất tập trung.
- Tiếng Anh giao tiếp: luyện phản xạ tiếng Anh, kĩ năng nghe nói cho học sinh 7 và 8
- Ôn thi vào 10.