Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại mình đang học lớp 9. Mình thấy mình yếu môn toán. Mình gần như là mất gốc Toán và rất sợ về điều đó. Khả năng mình nắm bắt kiến thức khá chậm, mình gặp nhiều khó khăn trong việc làm các dạng toán. Năm tới mình có dự định thi Ams nhưng mình thấy Toán mình yếu nên mình muốn cải thiện nó