Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là sinh viên năm 3 khoa sư phạm Tiếng Anh trường đại học Ngoại Ngữ, đại học quốc gia Hà Nội. Em đã có kinh nghiệm gia sư 3 năm, thế mạnh của em là phát âm và ôn thi vào cấp 3 và ôn thi Đại học.