Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Toán, Lý
Hà Nam Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Giáo viên Toán Lý. Có thể dạy Toán, Lý từ lớp 6 đến 9. Có kinh nghiệm bỗi dưỡng Học sinh giỏi Toán từ 6 đến 9, đặc biệt là Toán Tiếng Anh. Có kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm dạy học.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ