Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Văn, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hội họa
Đồng Nai Dạy gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

- Kiến thức môn văn chắc, chuyên văn cấp 2, chuyên sử cấp 3 trường chuyên tỉnh.
- Kinh nghiệm:
+ Gia sư online văn lớp 5
+ Gia sư văn 10
+ Gia sư tiếng Anh lớp 3

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ:

HÌNH ẢNH GIA SƯ