Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tốt nghiệp Đại Học Công Nghiệp Hn, khoa kiểm toán, có 4 năm kinh nghiệm dạy gia sư tiểu học, hiện đang làm tại sàn Thương mại điện tử Ferosh