Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Có kinh nghiệm 3 năm dạy anh văn các lớp 5,6,9,12..., anh văn giao tiếp, luyện thi mover, flyers.
Bằng toeic 780. Hiện đang làm việc ở công ty Phú Mỹ Hưng