Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là sinh viên năm 3 trường Đại học Thủ đô, chuyên ngành sư phạm Toán.
Em đã có kinh nghiệm đii dạy hơn 2 năm các lớp 6,7,8,9
Bản thân em thích việc dạy học nên có tính nhẫn nại khá tốt, có thể dạy hs từ mất gốc tới nâng cao.