Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của Học viện Ngân hàng. Với kinh nghiệm và kiến thức hiện tại em tự tin có thể hỗ trợ tốt nhất cho bé với vai trò là một gia sư Tiếng Anh. Em rất vui nếu được đồng hành và hỗ trợ bé trong học tập