Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Em tên là Trần Thị Thu. Em học ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong ngành này em học về các kiến thức sư phạm phục vụ cho việc giảng dạy sau này. Em đang làm công việc gia sư cho các bạn học sinh tiểu học, kĩ năng giỏi của em là khả năng truyền đạt kiến thức cho học sinh. Em có định hướng trở thành một người giáo viên Tiểu học mẫu trong tương lai. Đó là lý do em ở đây

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Thôn Đông, Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội

HÌNH ẢNH GIA SƯ