Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm: 2
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Khoa: Toán-Tin
Điểm thi đại học: 27,6 - điểm môn Toán 9,6 (2020)
Có kinh nghiệm 2 năm gia sư môn toán từ lớp 5 đến lớp 12
Có 1 năm kinh nghiệm gia sư onl qua các nền tảng Zoom, Google meet