Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Đang là sinh viên năm cuối đại học sư phạm kĩ thuật
Thi đại học khối A được 25 điểm
Có kinh nghiệm trong dạy kèm các lớp toán lý hoá anh luyện thi lớp 10, lớp 11,12