Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên Nam. Là người vui vẻ, hoà đồng, yêu trẻ con,...Học lực môn Toán loại giỏi từ cấp tiểu học đến phổ thông, có kinh nghiệm dạy và ôn thi vào cấp 3 nhiều năm.