Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Blacasa
x
Học viên
0 Lớp đã tạo
0 Người quan tâm
0 Thích đánh giá
0 Lượt gợi ý

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, em đã có kinh nghiệm giảng dạy 3 năm và đã em đã từng dạy Tiếng Việt cho người Nam Phi và Philipin. Em rất mong được nhận dạy tiếng việt cho 3 em người Mỹ ạ.