Lấy lại mật khẩu
x

Áo xanh sư phạm tiếp sức mùa thi 2023 - BLACASA đồng hành cùng sĩ tử chinh phục vũ môn

Áo xanh sư phạm

“ÁO XANH SƯ PHẠM TIẾP SỨC MÙA THI” là dự án cộng đồng được khởi xướng bởi Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố Hà Nội. Đến hẹn lại lên, năm nay là năm thứ 3 Blacasa Education...

Hướng dẫn tình nguyện viên nhận lớp dự án "Áo xanh sư phạm tới trường"

Hướng dẫn tình nguyện viên dự án "Áo xanh sư phạm tới trường" nhận lớp dạy.

Khởi động dự án Áo xanh sư phạm tới trường

Dự án nhằm hỗ trợ học tập theo hình thức dạy kèm miễn phí cho các học sinh cần sự trợ giúp tại các trường học tại Hà Nội. Dự án còn mang đến cơ hội được rèn luyện và chia sẻ tri thức của sinh viên tại khối các trường sư phạm và cộng đồng giáo viên tình nguyện.

Pages