Lấy lại mật khẩu
x

QUY ĐỊNH CHECK IN/CHECK OUT BUỔI HỌC TẠI BLACASA

31/08/2021 | Blacasa Education

QUY ĐỊNH CHECK IN/CHECK OUT BUỔI HỌC TẠI BLACASA

 

Kính gửi quý phụ huynh/quý gia sư, Blacasa gửi Thông báo tới Quý phụ huynh, gia sư về quy định check in/check out các buổi học, cụ thể như sau:

  1. Với mỗi buổi học, gia sư phải check in trước buổi học và nhận xét, check out sau mỗi buổi học. Việc check in cần được thực hiện đúng ngày học thực tế. Với mỗi buổi học chưa xác thực, Phụ huynh cần vào App thực hiện việc xác thực buổi học. Tối đa 3 buổi không xác thực, gia sư sẽ không thể check in tiếp các buổi tiếp theo.

  2. Các trường hợp, gia sư quên check in hoặc do phía Phụ huynh chưa xác thực được các buổi học. Gia sư có thể check in bù các buổi học nhưng không được quá 4 buổi học/tháng đối với mỗi lớp. Các trường hợp check in sai thời gian thực tế quá 4 buổi, gia sư cần có phiếu giải trình kèm xác nhận của Phụ huynh. Trung tâm không xử lý các trường hợp check in sai thời gian thực tế quá thời hạn 30 ngày nếu không có xác nhận từ Phụ huynh và gia sư.

  3. Các trường hợp Phụ huynh không thể xác thực các buổi học thường xuyên, gia sư vui lòng báo lại trong thời gian sớm nhất cho quản lý lớp và điền mẫu xác thực tự động có xác nhận của Phụ huynh.

  4. Các mẫu đính kèm sẽ được đính kèm tại thông báo này, Gia sư vui lòng tải về và điền mẫu, trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ số 0989.704.869.

Trân trọng cảm ơn!